WYKŁADY I SZKOLENIA

Wykłady, szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo, również z dojazdem do klienta. Podczas spotkania informację przekazywane są za pomocą prezentacji multimedialnej dostosowanej do uczestników i tematyki. W ramach wykładów, szkoleń każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z bezpłatnej analizy składu ciała wraz z omówieniem.